GDPR

Eftersom vi endast säljer till företag så samlar vi i allmänhet inte in personliga uppgifter. Men i de fall det händer, t.ex. när privatpersoner kontaktar oss och lämnar ut sin e-postadress m.m. så finns får du information om detta här nedan.
En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bild eller personnummer. Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som du skickar till oss och de vi inhämtar om dig från andra företag och myndigheter. Vi ansvarar för dessa personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer eller köper våra produkter, använder våra tjänster, kontaktar vår kundtjänst, deltar på våra tävlingar eller vid andra kontakter med oss. Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är ditt namn, din e-postadress och din IP-adress. Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst. Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar. Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande. Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen. Vi bekräftar din identitet. Behandling av personuppgifter för att följa upp genomförd tävling i syfte att utvärdera tävlingen så att vi kan förbättra framtida tävlingar. Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post. Vi genomför kampanjer eller skickar erbjudanden och inbjudningar till event. Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig kampanjinformation, erbjudanden, och inbjudningar via e-postmeddelanden, sms och postala utskick. Vi använder cookies och andra liknande spårningstekniker. Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster. Vi analyserar dina uppgifter för att göra våra tjänster mer användarvänliga, som exempelvis att anpassa användargränssnittet för att underlätta informationsflödet eller för att belysa funktioner som ofta används av våra kunder i våra digitala kanaler och för att förbättra IT-systemen i syfte att öka säkerheten för våra kunder i allmänhet. Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter.